Dalibor Obrovac

Vožnja od Španskog do Vukovara bila je nevjerojatna avantura. Osjećaj kada smo stigli u Vukovar i znali da smo doprinijeli udruzi Vukovarski leptirići bio je neopisiv. Ovo iskustvo mi je promijenilo perspektivu o tome što je moguće postići kad zajedno radimo za dobru stvar.